Spar tid på evalueringer og statusrapporter med gode dagbogsnotater. Når dine daglige notater er strukturerede og gode, får du hurtigere evalueringer og statusrapporter fra hånden.

Som ansat på et anbringelsessted for udsatte børn og unge eller voksne skriver du mange daglige observationer og notater. Dagbogsnotater er videndeling – og grundlag for jeres faglige indsats samt de statusrapporter I skal skrive. Dagbogsnotater skal skrives struktureret, så det klart fremgår, hvad du vil formidle.

1. Sæt scenen

 • Hvor skete episoden?
 • Hvem var til stede?
 • Hvornår var det?
 • Hvor længe varede det?
 • Hvordan var stemningen helt generelt?

Læseren skal fra starten kunne danne sig et billede af situationen, for at kunne forstå situationen.

 

2. Skriv struktureret

 • Hvad der skete (så objektivt som muligt)
 • Hvad gjorde du og kollegerne
 • Din analyse af situationen
 • Dine faglige refleksioner

Du har sikkert læst dagbogsnotater hvor det er svært at finde hoved og hale i hvad der egentligt er sket. Det er vigtigt at adskille tingene.

 

3. Beskriv, hvad der konkret skete

 •  Hvem gjorde og sagde hvad – husk citater.

Skriv så objektivt som muligt.

 

4. Beskriv, hvordan følelserne hos barnet eller den unge kom til udtryk

Hvis du vil skrive, at barnet var ked af det eller vred, så beskriv, hvordan du kunne se at barnet var ked af det eller vred. Hvordan kom følelserne til udtryk?

 

5. Undgå generaliseringer

Undgå et generaliserende ordvalg, for eksempel “han var træls”, “ han spillede fransk klovn”, “han var bøvlet”.

Beskriv hvad barnet/den unge gjorde , for eksempel “han løb rundt, fægtede med arme og ben og lavede sin stemme om til en vrængen.”

6. Beskriv hvad du gjorde i situationen og begrund dine faglige valg

 • Hvordan handlede du i situationen?
 • Hvorfor?
 • Hvordan påvirkede dine handlinger forløbet?

 

7. Skriv til slut, dine faglige antagelser og refleksioner

Det er i orden at skrive dine egne faglige refleksioner efter episoden – blot du sørger for at det er adskilt fra resten af notatet og det fremgår tydelige at det er dine refleksioner.

 

8. Vær opmærksom på dit sprogbrug

Skriv sobert – det, du skriver, skal kunne læses af forældre eller andre, som ikke har brug for at læse dine frustrationer.

 

9. Husk at give hinanden feedback på det I skriver – specielt de gode notater!