Tirsdag d. 1/6 startede Tue Overgaard Sørensen som faglig konsulent her hos Sofus. Tue kommer med bagagen fyldt med 20 års faglige erfaringer fra det socialfaglige felt, og vi ser frem til at få gavn af Tues stærke socialpædagogiske muskler, som han blandt andet skal bruge i arbejdet med Dagbogsprogrammet og sofusMATCH.

 

Hvem er Tue?
Det er en vaskeægte morsingbo, som Sofus har erhvervet sig. Tue er nemlig vokset op i en lille flække på den nordjyske ø, Mors, som hedder Øster Jølby med et beskedent indbyggertal omkring de 1.000. Så skulle I støde på en snært af morsingbomål i samtalerne med Tue, skyldes det altså den nordjyske opvækst.

I en alder af 19 år flyttede Tue til Aarhus, hvor han også tog sin pædagoguddannelse. I dag er Tue bosiddende i Ebeltoft med sin kone, som han også deler tre børn med, hvoraf den ældste er flyttet hjemmefra. Tue er sportsmand med stort S, hvor håndhold i særdeleshed har været en passion gennem hele livet. Dog har en knæskade sat en stopper for det aktive spil, men det afholder ikke Tue fra at stå og dirigere sit hold fra sidelinjen iført trænerskjorten.

 

Den socialfaglige baggrund
Tue færdiggjorde sin pædagoguddannelse i Aarhus tilbage i 2001, og det var ligeledes i Aarhus, at han tog hul på sit arbejde med både børn, unge og voksne. Her arbejdede han nemlig på døgninstitutionen, Bethesda i 8 år, hvor han som en del af deres familieafdeling arbejdede med forældrenes udviklingspotentiale i forhold til deres forældreevner.

Tue har også arbejdet inden for familiebehandling i dagsregi både i Aarhus- og Syddjurs Kommune. Her var han blandt andet i Syddjurs Kommune i 5 år, inden han tog hul på tilværelsen som familieplejekonsulent, hvilket han gjorde i Skanderborg, hvor han ligeledes tilbragte 5 år.

Dermed har Tue også tilegnet sig god erfaring fra det socialfaglige felt. Han har blandt andet beskæftiget sig med supervision, vejledning og rådgivning på både plejefamilier, aflastningsfamilier og netværksfamilier, hvor han også har været med til at arrangere uddannelser for plejefamilierne, så de kan blive klædt bedst muligt på til deres opgaver. Her har Tue også opnået undervisningserfaring gennem konceptet TSOP, som har til hensigt at give plejefamilierne et fagligt løft og samtidig mindske risikoen for sammenbrud i anbringelserne. Derudover har han også arbejdet med selve match-delen, når et barn eller en ung skal finde det optimale match med en plejefamilie.

 

Kernekompetencer
For Tue er det helt essentielt, at man kommer hele vejen rundt om en given arbejdsopgave. Her fremhæver han især vigtigheden af, at man ser det store billede og dermed også de mange forskellige aktører, som kan påvirke en specifik situation eller problemstilling:

”Det var noget, jeg fik øjnene op for allerede tilbage i min sidste praktikperiode på pædagoguddannelsen. Her var jeg på et fritidshjem, hvor det gik op for mig, at der manglede et eller andet. På daværende tidspunkt så jeg kun børnene, men for at forstå børnene og hvorfor de gjorde, som de gjorde, så var jeg nødt til at møde forældrene også. Det var egentlig her det startede – at jeg altså skulle have noget med familier at gøre for at skabe de bedste betingelser, og det har været gennemgående i hele det arbejdsliv, jeg har været igennem.”

 

Tues mange år i det socialfaglige felt har også bidraget med en række forskellige kernekompetencer. Her fremhæver han især sin gode spørgeteknik samt evne til at være lyttende og mentaliserende, hvilket især er relevante værktøjer, når man beskæftiger sig med flere forskellige faggrupper.

”Min gode spørgeteknik og evne til at være mentaliserende er nogle af de væsentligste kompetencer, jeg anvender for at forstå, hvorfor folk gør, som de gør. Det er også nogle kompetencer, som giver rigtig godt, når man arbejder med udsatte børn, men også kollegialt i de samarbejdsflader jeg har. Jeg har efterhånden arbejdet med mange forskellige faggrupper gennem tiden, og det gør, at man skal kunne forstå de forskellige terminologier, der hører til disse faggrupper.”

 

Perspektivet fra den anden side af bordet
Hos Sofus arbejder vi generelt tæt sammen med landets familieplejekonsulenter og netop det faktum, at Tue kommer fra en stilling som familieplejekonsulent åbner nogle muligheder for, at han kan bidrage med spændende perspektiver.

”Jeg har jo efterhånden mange års erfaring inden for området, som netop er relevant, når vi her hos Sofus beskæftiger os med de her udsatte målgrupper. Her har jeg en stor faglighed ind i det og samtidig en erfaring i, hvad man har brug for af systemer og hjælpeværktøjer for at kunne samle alt det, man arbejder med omkring et barn og for at gøre arbejdsprocesserne lette, men også mere effektive – og samtidig få det formidlet hen de rette steder”.

Hos Sofus holder vi også af at tilbyde og afholde undervisning for vores kunder, så vi fremadrettet kan styrke de socialfaglige aspekter. Også her kan Tue trække på tidligere erfaring både fra supervision, men også det tidligere nævnte koncept, TSOP.

”Jeg har jo også en form for undervisningserfaring. Supervision er jo ikke direkte undervisning, men det handler alligevel i høj grad om at være den, der tager teten i en gruppe. Samtidig har jeg også oparbejdet undervisningserfaring gennem TSOP, som jo er undervisning af plejefamilier, så selve undervisningsfaget er ikke helt nyt for mig.”

 

Troværdige og tillidsfulde relationer
For Tue er det helt essentielt, at han arbejder ud fra at skabe tillidsfulde og troværdige relationer. Dette er værdier, som han generelt baserer sin tilgang til det socialfaglige arbejde på, og samtidig fremhæver han, at det er vigtigt, at man finder det rigtige arbejdstempo, så man ikke går på kompromis med kvaliteten i ens arbejde.

”Det der er vigtigt for mig, er ordentlighed, troværdighed og at man får skabt en tillidsfuld relation. Det gælder egentlig både privat og i mit faglige arbejde – at man har en ordentlighed, der gør, at folk kan regne med en. Derudover er det også vigtigt, at man arbejder i et tilpasset tempo, som gør, at man også har mulighed for at opretholde den her ordentlighed – det er vigtigt for mig.”

 

Mål giver motivation
Hos Sofus falder snakken til på målsætninger og vigtigheden af, at man får sat de rigtige mål for barnet eller den unge. Netop det at sætte mål er heller ikke nyt for Tue, og det er også noget, som han personligt bruger som motivation til at være i konstant udvikling på det socialfaglige område.

”Senest da jeg var i Skanderborg, kørte vi et nyt teoretisk koncept ind, som var sådan nogle teoretiske ben, vi skulle stå på. Det handlede blandt andet om mentalisering, og hvordan hjernen udvikler sig for at forstå, hvorfor mennesker gør som de gør. Det var meget nyt for mig dengang, og så kan jeg altså godt gå hen og blive meget nørdet omkring det – det skal jeg altså bare vide en masse om det. Hvis der er nogle, som spørger ind til det, så vil jeg gerne vide det, og ellers skal jeg vide, hvor jeg kan finde noget om det. Det får jeg også brug for i det her nye job – der kommer nye arbejdsgange, og der kommer nye faggrupper, som jeg skal arbejde tæt sammen med.”

 For Tue er det også enormt vigtigt, at man bevarer både nysgerrigheden og lysten til at lære noget nyt. Her drager han også paralleller til sportens verden, hvor han genkender det at tage nogle lange seje træk, og tilmed sætte nogle forskellige delmål, så man hele tiden bevæger sig mod slutmålet.

”Den der lyst til at lære noget nyt og godt gide at være i det og tage et langt sejt træk, er én af mine drivkræfter, og samtidig også noget jeg genkender fra sportens verden. Det her med, at man sætter sig nogle mål, som ligger langt fremme, og samtidig sætter nogle delmål, så man når derhen i sidste ende. Og så at man hele tiden er nysgerrig på ny læring inden for det felt man arbejder i – det er vigtigt for mig i mit arbejde”.

 

Sofus skaber muligheder
Inden Tue søgte jobbet hos Sofus, havde han hørt om de forskellige programmer gennem nogle af de kommuner, som plejefamilierne samarbejdede med. Det har også været med til at vække Tues nysgerrighed i forhold til de forskellige muligheder, som Sofus skaber. Netop her håber Tue også, at han med sin tidligere erfaring, kan bidrage med nye perspektiver.

”Man kan have nogle idéer til, hvordan man kan opkvalificere det, når jeg har siddet på den anden side af bordet. Så jeg glæder mig til at få hænderne ned i matteringen, fordi det også er ret nyt for mig, og det er en måde at få overblik og kontrol over det arbejde, jeg skal varetage, at jeg får lov at dykke ned i det”.

Samtidig ser Tue også frem til at komme helt ind i maskinrummet, hvor han skal være med til at supportere Sofus’ kunder og sørge for, at programmerne bliver brugt på den mest hensigtsmæssige måde.

”Nu har jeg alllerede siddet med på sidelinjen, når Martin (Adm. Direktør) laver support og det bliver en anden måde at være i relation med andre, når man laver support over telefonen, og det glæder jeg mig til at komme i gang med og arbejde mig ind i opgaverne. Det er jo også det her med at få lov til komme bagom noget mange andre bruger for at få det til at køre i deres hverdag”.

 

Slutteligt er der bare tilbage at byde varmt velkommen til Tue her hos Sofus.