Hos Sofus praler vi indimellem med, at vi er en faglig IT-virksomhed med erfaring fra den socialfaglige praksis – og det er ikke bare noget vi opdigter. Netop koblingen mellem vores IT-afdeling og vores faglige konsulenter er alfa og omega for udviklingen af de produkter, som vi brænder for at levere til vores kunder.
Men hvilke udfordringer – og deraf også muligheder er der forbundet med samspillet mellem et hold af IT-ingeniører og en række uddannede pædagoger? Og hvordan arbejder vi hos Sofus aktivt på at imødekomme disse?

 

Kigger man helt objektivt på arbejdsfordelingen, så er det de faglige konsulenter, som alle er uddannede pædagogers opgave, at ajourføre sig med både kundernes ønsker, men også at få defineret de udefrakommende krav fra eksempelvis patientstyrelsen, sociale tilsyn osv. Det er også deres opgave at få videreformidlet disse krav til netop programmørerne, så de er godt klædt på til at dykke ned i det IT-tekniske univers. 

Umiddelbart kunne det godt ligne en ganske simpel arbejdsfordeling, hvor IT-afdelingen parerer ordre fra de faglige konsulenter, men det er på mange måder en forsimpling af virkeligheden – for indimellem den beskrevne arbejdsproces gemmer der sig en altafgørende sparring mellem de to afdelinger, som Adm. Direktør, Martin Hansen beskriver: 

“Når først vi har beskrevet et specifikt issue, så begynder den meget betydningsfulde sparringsdel med vores udviklerteam. Vi kan godt tro at vi er pisse kloge ift. funktionaliteter, men vi bliver tit forstyrret i den måde vi tænker på af vores udviklere. Blandt andet fordi de ved meget mere om brugeroplevelsen end vi gør.”
– Martin Hansen, Adm. Direktør

Benjamin French, der er en fast del af udviklerteamet hos Sofus understreger også vigtigheden af sparringsdelen, hvor han netop belyser det potentiale, som det afføder, men også samtidig, at det kræver gensidig respekt for de to fagområder

“Jeg kan ikke byde ind med en bedre måde at være pædagog på – vi har jo hvert vores fagområde, men jeg prøver altid på at give dem lidt modspil og udfordre dem, så vi ikke bare parerer ordre, men udfordrer og forstyrrer de idéer de kommer med, så vi kan komme frem til noget, der er endnu bedre end første udgangspunkt.”
– Benjamin French, Udvikler

I bund og grund handler det om, at give de to faggrupper de optimale betingelser, for i sidste ende at skabe det bedste samspil, og her beskriver Martin Hansen vigtigheden af at forstå kunderne og deres ønsker – et område, hvor konsulenternes faglige baggrund som pædagoger kommer i spil.

I kraft af vores faglige baggrund, forstår vi som konsulenter de ønsker, behov og issues, som kunderne oplever. Her bruger vi hele vores faglige grundlag til at sætte os ind i deres sted, fordi vi ved, hvordan de arbejder.
– Martin Hansen, Adm. Direktør

Selvom koblingen mellem IT-programmørerne og de faglige konsulenter er kernen i hele Sofus’ grundlag, så opstår der indimellem også udfordringer, særligt omkring det tekniske indblik, som stiller store krav til særligt programmørerne. 

Jeg synes tit at jeg oplever, at jeg noget jeg tror er mega besværligt, tager 5 minutter, og omvendt noget som jeg tror er klaret hurtigt er en længere programmeringsmæssig proces. Så udfordringen vi altid står i er, at jeg skal vurdere, hvor omfangsrigt noget er uden egentlig at kende til konsekvensen af det. Og her har jeg jo netop brug for den her sparring med udviklingerne omkring det.
– Martin Hansen, Adm. Direktør

Martin forklarer også, at han indimellem oplever udfordringer omkring de tekniske termer og processer

Noget andet er også, at jeg jo heller ikke har forstand på, hvordan man bare lige omsætter det her faglige stof til teknik. Vores programmører er rigtig dygtige til at forsøge at forklare mig det, men jeg tror også nogle gange at de står og tænker; ‘Jamen hvordan skal jeg forklare et 4-årigt barn, hvad jeg mener? Hvordan gør jeg det her tydeligt og klart overfor Martin, hvad det er jeg mener’. Jeg ved da godt, at jeg udfordrer dem gevaldigt, når jeg som pædagog beder dem om at forklare mig noget teknisk. Men jeg tror faktisk, at det er sundt for dem at skulle trække det ned på niveau, hvor andre også forstår det.
– Martin Hansen, Adm. Direktør

Generelt arbejder Martin og resten af Sofus aktivt på at involvere programmørerne mere i det indledende arbejde. Dette gør de blandt andet ved at involvere en repræsentant fra udviklerteamet i kundemøderne, hvilket udover at bidrage med IT-faglige perspektiver også bidrager med læring til den enkelte programmør

Vi tager jo faktisk vores programmører med ud til kunderne, og vi tager dem med til møder med kunderne for at forstå kundens i et bredere perspektiv. Og der kan det jo ikke nytte noget, hvis de bare sidder og snakker i koder – her er de nødt til at formulere sig, så det kan forstås af alle uanset teknisk niveau. Og en af bivirkningerne ved det er jo, at de lærer kunden at kende og forstår dem ud fra det perspektiv.
– Martin Hansen, Adm. Direktør  

Også Benjamin French er positivt stemt over for en større inddragelse af programmørerne til kundemøderne

Jeg synes det er fedt, når vi som programmører bliver involveret tidligere i processen, så vi ikke bare er en form for mellemled. Hvis en kunde har en problemstilling, ved vi som regel, hvilket mulighedsrum vi rent IT-mæssigt kan bevæge os inden for, og det ved en uddannet pædagog som regel ikke. På den måde er det også langt mere effektivt, end når kommunikationen udelukkende går gennem konsulenterne.
– Benjamin French, Udvikler

Martin sår da heller ikke tvivl om sine programmørers evner og særligt deres forståelse af den værdi, de er med til at skabe

Vi har jo en mission om at skabe brugervenlige IT-systemer for socialarbejdere, og den mission kan vi ikke lykkes med, hvis vi ikke har nogle programmører, der forstår værdien af det. Og det har vi!
– Martin Hansen, Adm. Direktør  

Dagbogsprogrammet

DPU dokumentation