VUM er nu i dagbogsprogrammet

Et stort ønske fra vores brugere af dagbogsprogrammet på voksenområdet har været, at arbejde efter VUM, når der arbejdes med mål efter handleplanen. Derfor har vi nu gjort det muligt, at arbejde struktureret med VUM. God fornøjelse.

 


sofus deltager på KL's konference om Udsatte Børn & Unge

Konferencen finder sted Tirsdag, 17. marts09:00-16:00 på Hotel Nyborg Strand.
Vi har et lille standområde på konferencen, så kom endelig og hils på.

Velkommen til vores nye hjemmeside

Vi har  i sofus lavet en ny hjemmeside så det vil blive nemmere at oprette nyheder m.m. så I forhåbentligt nemmere kan finde informationer om hvad der sker i vores lille univers.