Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse

Det er vanskeligt at indfange og beskrive børns udvikling. For hvordan dokumenterer man bedst, hvilke kompetencer og evner et barn besidder? Børn har hele livet foran sig, og i arbejdet med børns udvikling er det derfor af stor betydning, at håndteringen er både korrekt og nøjagtig. Med DPU dokumentation har vi skabt et effektivt digitalt redskab til pædagogers arbejde med børns udvikling.

Om DPU dokumentation

DPU er en forkortelse for Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse. DPU søger at styrke børns trivsel og læring, og et led i dette arbejde er at foretage løbende DPU-vurderinger af det enkelte barn.

IT-systemet DPU dokumentation er et procesbaseret redskab, vi hos sofus har udviklet sammen med Dansk psykologisk forlag, samt forfatterne bag DPU Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen. DPU dokumentation fungerer som supplement til de enkelte DPU-vurderinger, og skal danne overblik over barnets situation og daginstitutionens pædagogiske arbejde med barnet. Således er DPU dokumentation en daglig indsats, der i tæt sammenhæng med vurderinger i DPU, sikrer en målrettet pædagogisk indsats.

Trivsel og udvikling

Formålet med Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse er at foretage beskrivelser af et barns trivsel og udvikling. Det betyder, at sådanne beskrivelser ikke alene udformes for at få et øjebliksbillede af det enkelte barn, men også for på sigt at kunne dokumentere en eventuel forandringsproces i barnets udvikling.

Udviklingsbeskrivelser laves først og fremmest for at dokumentere et barns udvikling – arbejdet skal komme det enkelte barn til gode. Derudover tjener Danske pædagogisk udviklingsbeskrivelse også et andet formål. Udviklingsbeskrivelserne skal nemlig også forbedre samarbejdet mellem pædagogerne omkring det enkelte barn. Dette kan ske ved at dokumentere, hvordan udviklingen har været, samt hvad næste skridt i den pædagogiske handleplan for barnet er.

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelser skal med andre ord målrette pædagogers indsats og samarbejde om barnet.

Præcision i dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelser

For at sikre kvalitet i arbejdet med børns udvikling, er DPU dokumentation udarbejdet med øje for, at programmet kan betjenes af alle. Efter kort tids introduktion til systemet vil det faglige personale kunne bruge værktøjet til aktivt og løbende dokumentation af et barnets trivsel og udvikling.

Samtidig er systemet opsat på en måde, således at der skabes præcision i dokumentationen, da selv små detaljer om barnets tilstand på et givent tidspunkt kan vise sig at få stor betydning for den fremtidige udvikling.