Det Faglige Hjørne


Velkommen til Det Faglige Hjørne


Her vil der løbende komme videoer, som skal give et jer et fagligt indtryk af, hvad det er vi arbejder med i dagligdagen

Første udgave af Det Faglige Hjørne er med Tina Andersen fra Organisationspsykologen, hvor vi vil dykke ned i dokumentation og finde ud af, hvad det er for en størrelse.

I 2. episode af Det Faglige Hjørne falder snakken bl.a. på det gode dagbogsnotat, og hvad det indebærer. Derudover falder snakken også på, hvorfor et fælles fokus er enormt vigtigt.

I 3. episode retter Martin og Tina fokus mod udviklingsmål, og hvad der er særlig vigtigt, når man arbejder med dem. Derudover snakker de også om, hvad det gode mål er – og om det overhovedet findes.