Debatten i barnevernet har lenge vært opphetet, og både politikere, direktører og ledere, foreldre ikke minst, og advokater, psykologer og andre fagpersoner har bidratt på beste vis, til å komme med løsningsforslag.
Til og med store deler av verden utenfor har engasjert seg i barnevernets tilstand i Norge. Noen foreslår omstrukturering, andre foreslår master som svaret på en kvalitetsreform i det norske barnevernet. Men hva hvis nøkkelen til økt kvalitet i barnevernet ligger i måten vi dokumenterer på?


I en større by i Danmark, for 10 år siden, var det en forstander på et barne- og familiehjem som fikk den tanken at han ville utarbeide et system for digital håndtering av den informasjonen som de hittil hadde skrevet i små notatbøker.

Reisen fra å blant annet være ineffektive og dokumentere «alt», til å dokumentere det nødvendige, fra å være lite målrettet til å dokumentere systematisk det som er relevant for oppgaven som skal løses, og fra å ha dårlige muligheter for vitendeling til å øke mulighetene for vitendeling, har hatt mange positive konsekvenser. Det har blant annet ført til at tid har blitt frigjort til å være sammen med de menneskene man er der for. Det har ført til at man har blitt mer fokusert på den oppgaven som skal løses, så praksis har utviklet seg og effektmåling har fått en annen betydning.

Muligheten for økt grad av vitendeling har også ført til en dreining mot større grad av felles praksis i stedet for privat praksis. Fordelen ved det kan blant annet være at ansatte har den samme innsikten i barnets/den unges opplevelser den aktuelle dagen og at barnet/den unges mulighet for å bli møtt med felles forståelse, er større, da det ikke i like stor grad avhenger av hvem barnet møter. For mange institusjoner har det også betydd at barna/de unge har fått bedre hjelp, og for noen at plasseringstiden er kortet ned og de har kunnet komme hjem til familiene sine igjen.

Dette har vært resultatet for mange av de institusjonene som har begynt med målrettet, systematisk dokumentasjon. Er det ikke verdt et forsøk? Tenk hvis det er det som skal til?