Det skulle bli høsten 2021 før vi kunne satse på en reell gjennomføring av den fysiske konferansen om dokumentasjon på barnevernfeltet. Det stilles store og nye krav til dokumentasjon av innsatsen og barnets utvikling på barneverninstitusjonene og dette arbeidet vil vi gjerne være med på å støtte institusjonene i.

Så nå tør vi satse, og vi gleder oss til å dykke ned i mange spennende temaer sammen med de erfarne og dyktige foredragsholderne våre!

I perioden frem mot konferansen kommer vi til å presentere hver og en av de profesjonelle fagpersonene som skal bidra og hva de skal snakke om. Vi kommer også til å gi noen små teasere på en del av temaene konferansen kommer til å berøre, såsom personsikkerhet og GDPR, systematikk, målstyring, vitendeling, overblikk, medvirkning, effektmåling og ledelse.

Meld deg på her