På Dokumentasjonskonferansen den 28. oktober på Scandic Asker, kommer flere forskjellige foredragsholdere fra både forsknings- og praksisfeltet i Danmark og Norge. En av foredragsholderne er Anne Kvilhaug som til daglig er institusjonsleder i Crux. Anne vil overordnet bevege seg innenfor områdene rettssikkerhet og kvalitet, og ha fokus på hvordan man går fra ord til dokumentert handling.

Fordraget hennes føyer seg inn i rekken av foredrag på konferansen, med det samlede fokuset å støtte opp om økt kvalitet på institusjonene.

Hovedpunktene i Annes foredrag:

  • Hvordan sikrer og dokumenterer at det vi gjør virkelig virker?
  • Kvalitet og dokumentasjon henger nøye sammen
  • Systematisk arbeidsmodell med fokus på brukermedvirkning, samt å skape motivasjon

 

Her kan du høre Anne sette litt flere ord på det foredraget hun skal holde på Dokumentasjonskonferansen

Har du ennå ikke fått reservert plassen din på konferansen har du fortsatt mulighet – Book en plass ved å klikke her