På Dokumentasjonskonferansen den 28. oktober på Scandic Asker, kommer flere forskjellige foredragsholdere fra både forsknings- og praksisfeltet i Danmark og Norge. Senest presenterte vi Helle Janner – fikk du ikke med deg det, kan du lese det her.

Denne gangen har det blitt tid for å presentere Siri Pettersen, som er Teamleder på Villa Habibi Fritid & Avlastning. Innlegget vil handle om bruken av dokumentasjon og samarbeid.

Hovedpunktene i foredraget til Siri:

  • Samle alle tråder 
    • Måten vi dokumenterer på: Vår bruk av Sofus sine funksjoner: kalender, dagboksnotater, medisinmodul, alle postit-lappene omgjort til digitale beskjeder
  •  Invitere alle inn
    • Måten vi samarbeider på: demokratiserende- inkluderende, barnets vegg, samarbeidspartnere, individuelle beskjeder, intranett, dokumentarkiv
  •  Legge til rette for utvikling og Livskvalitet
    • Måten vi jobber med målsettinger og fokusområder, legge til rette for utvikling- men også gi beskrivelser for hva som fremmer livskvalitet for barn som ikke nødvendigvis utvikler seg, men skal leve så gode liv som mulig

Har du ennå ikke fått reservert plassen din på konferansen har du fortsatt mulighet – Book en plass ved å klikke her