På Dokumentasjonskonferansen den 28. oktober på Scandic Asker, kommer flere forskjellige foredragsholdere fra både forsknings- og praksisfeltet i Danmark og Norge. Senest presenterte vi Frederik Syversen – fikk du ikke med deg det, kan du lese det her.

Denne gangen har det blitt tid for å presentere Tina Andersen, Organisationspsykologen” – grunnleggeren av ”Procesbaseret Dokumentation”. Innlegget vil handle om bruken av dokumentasjon og samarbeid.

Hovedpunktene i foredraget til Tina:

«I innlegget vil jeg presentere dere for «Procesbaseret Dokumentation», som er en organisatorisk strategi for faglig dokumentasjon og vitendeling, som sikrer sammenheng i innsatsen gjennem formuleringen av felles mål, løpende notater og evalueringer av målene – med utgangspunkt i familiens, barnets og den unges perspektiv.»

«Dokumentasjon er nemlig mer enn notater. Det handler om organiseringen av tid og rom til dokumentasjon og faglig refleksjon, så det blir mulig å synliggjøre bevegelser i barnet eller den unges liv over tid, i samspill med den pedagogiske/faglige innsatsen. Målet er at vi både blir klokere på barnet og den unges utviklingsmuligheter og på kvaliteten av den faglige innsatsen.»
– Tina Andersen

Her kan du høre Tina sette litt flere ord på det foredraget hun skal holde på Dokumentasjonskonferansen.