Tina Andersen

På Dokumentasjonskonferansen den 28. oktober på Scandic Asker, kommer flere forskjellige foredragsholdere fra både forsknings- og praksisfeltet i Danmark og Norge. Senest presenterte vi Frederik Syversen – fikk du ikke med deg det, kan du lese det her.

Denne gangen har det blitt tid for å presentere Tina Andersen, Organisationspsykologen” – grunnleggeren av ”Procesbaseret Dokumentation”. Innlegget vil handle om bruken av dokumentasjon og samarbeid.

Hovedpunktene i foredraget til Tina:

«I innlegget vil jeg presentere dere for «Procesbaseret Dokumentation», som er en organisatorisk strategi for faglig dokumentasjon og vitendeling, som sikrer sammenheng i innsatsen gjennem formuleringen av felles mål, løpende notater og evalueringer av målene – med utgangspunkt i familiens, barnets og den unges perspektiv.»

«Dokumentasjon er nemlig mer enn notater. Det handler om organiseringen av tid og rom til dokumentasjon og faglig refleksjon, så det blir mulig å synliggjøre bevegelser i barnet eller den unges liv over tid, i samspill med den pedagogiske/faglige innsatsen. Målet er at vi både blir klokere på barnet og den unges utviklingsmuligheter og på kvaliteten av den faglige innsatsen.»
– Tina Andersen

Her kan du høre Tina sette litt flere ord på det foredraget hun skal holde på Dokumentasjonskonferansen.


Fredrik Syversen

På Dokumentasjonskonferansen den 28. oktober på Scandic Asker, kommer flere forskjellige foredragsholdere fra både forsknings- og praksisfeltet i Danmark og Norge. Senest presenterte vi Siri Pettersen – fikk du ikke med deg det, kan du lese det her.

 

Det er tid for å løfte sløret for ennå et ansikt på Dokumentasjonskonferansen. Vi har nemlig vært så heldige å få med oss to fine folk fra IKT-Norge, interessorganisasjonen for små og store bedrifter med teknologi og digitalisering som felles ståsted. Christopher Hoff er politisk rådgiver og dokumenterer på sosiale medier under konferansen, og Fredrik Syversen er direktør for strategi- og forretningsutvikling, og skal blant annet hjelpe med å lede den spennende debatten til slutt i konferansen.

Fredrik arbeider blant annet innenfor e-helse og hvordan man kan bringe mer åpenhet inn i helsesektoren. Han har deltatt i noen prosjekter med unge i barnevernet, og har dessuten bistand som et av sine kompetansefelt.

Har du ennå ikke fått reservert plassen din på konferansen har du fortsatt mulighet – Book en plass ved å klikke her


Siri Pettersen

På Dokumentasjonskonferansen den 28. oktober på Scandic Asker, kommer flere forskjellige foredragsholdere fra både forsknings- og praksisfeltet i Danmark og Norge. Senest presenterte vi Helle Janner – fikk du ikke med deg det, kan du lese det her.

Denne gangen har det blitt tid for å presentere Siri Pettersen, som er Teamleder på Villa Habibi Fritid & Avlastning. Innlegget vil handle om bruken av dokumentasjon og samarbeid.

Hovedpunktene i foredraget til Siri:

 • Samle alle tråder 
  • Måten vi dokumenterer på: Vår bruk av Sofus sine funksjoner: kalender, dagboksnotater, medisinmodul, alle postit-lappene omgjort til digitale beskjeder
 •  Invitere alle inn
  • Måten vi samarbeider på: demokratiserende- inkluderende, barnets vegg, samarbeidspartnere, individuelle beskjeder, intranett, dokumentarkiv
 •  Legge til rette for utvikling og Livskvalitet
  • Måten vi jobber med målsettinger og fokusområder, legge til rette for utvikling- men også gi beskrivelser for hva som fremmer livskvalitet for barn som ikke nødvendigvis utvikler seg, men skal leve så gode liv som mulig

Har du ennå ikke fått reservert plassen din på konferansen har du fortsatt mulighet – Book en plass ved å klikke her


Helle Janner

På Dokumentasjonskonferansen den 28. oktober på Scandic Asker, kommer flere forskjellige foredragsholdere fra både forsknings- og praksisfeltet i Danmark og Norge. Senest præsenterede vi den første af foredragsholderne, Anne Kvilhaug – fik du ikke læst det indlæg, kan du læse det ved at klikke her.

Denne gang er det blevet tid til at præsentere Helle Janner, der er pædagogisk leder på akutinstitutionen, Borgmesterbakken i Horsens i Danmark. Oplægget kommer til at omhandle den forandring der er sket i Helles organisation ved at sætte fokus på dokumentationskulturen, hvad det kræver af ledelsen og af medarbejderne samt hvad gevinsten er – alt sammen til gavn for det enkelte barn.

Hovedpunktene i Helles foredrag:

 • Ledelse
 • Kultur 
 • Organisering

 

Her kan du høre Helle sette litt flere ord på det foredraget hun skal holde på Dokumentasjonskonferansen.


Anne Kvilhaug

På Dokumentasjonskonferansen den 28. oktober på Scandic Asker, kommer flere forskjellige foredragsholdere fra både forsknings- og praksisfeltet i Danmark og Norge. En av foredragsholderne er Anne Kvilhaug som til daglig er institusjonsleder i Crux. Anne vil overordnet bevege seg innenfor områdene rettssikkerhet og kvalitet, og ha fokus på hvordan man går fra ord til dokumentert handling.

Fordraget hennes føyer seg inn i rekken av foredrag på konferansen, med det samlede fokuset å støtte opp om økt kvalitet på institusjonene.

Hovedpunktene i Annes foredrag:

 • Hvordan sikrer og dokumenterer at det vi gjør virkelig virker?
 • Kvalitet og dokumentasjon henger nøye sammen
 • Systematisk arbeidsmodell med fokus på brukermedvirkning, samt å skape motivasjon

 

Her kan du høre Anne sette litt flere ord på det foredraget hun skal holde på Dokumentasjonskonferansen

Har du ennå ikke fått reservert plassen din på konferansen har du fortsatt mulighet - Book en plass ved å klikke her