Anne Kvilhaug

På Dokumentasjonskonferansen den 28. oktober på Scandic Asker, kommer flere forskjellige foredragsholdere fra både forsknings- og praksisfeltet i Danmark og Norge. En av foredragsholderne er Anne Kvilhaug som til daglig er institusjonsleder i Crux. Anne vil overordnet bevege seg innenfor områdene rettssikkerhet og kvalitet, og ha fokus på hvordan man går fra ord til dokumentert handling.

Fordraget hennes føyer seg inn i rekken av foredrag på konferansen, med det samlede fokuset å støtte opp om økt kvalitet på institusjonene.

Hovedpunktene i Annes foredrag:

  • Hvordan sikrer og dokumenterer at det vi gjør virkelig virker?
  • Kvalitet og dokumentasjon henger nøye sammen
  • Systematisk arbeidsmodell med fokus på brukermedvirkning, samt å skape motivasjon

 

Her kan du høre Anne sette litt flere ord på det foredraget hun skal holde på Dokumentasjonskonferansen

Har du ennå ikke fått reservert plassen din på konferansen har du fortsatt mulighet - Book en plass ved å klikke her


Dokumentasjonskonferansen 28. oktober 2021 i Asker

Det skulle bli høsten 2021 før vi kunne satse på en reell gjennomføring av den fysiske konferansen om dokumentasjon på barnevernfeltet. Det stilles store og nye krav til dokumentasjon av innsatsen og barnets utvikling på barneverninstitusjonene og dette arbeidet vil vi gjerne være med på å støtte institusjonene i.

Så nå tør vi satse, og vi gleder oss til å dykke ned i mange spennende temaer sammen med de erfarne og dyktige foredragsholderne våre!

I perioden frem mot konferansen kommer vi til å presentere hver og en av de profesjonelle fagpersonene som skal bidra og hva de skal snakke om. Vi kommer også til å gi noen små teasere på en del av temaene konferansen kommer til å berøre, såsom personsikkerhet og GDPR, systematikk, målstyring, vitendeling, overblikk, medvirkning, effektmåling og ledelse.

Meld deg på her