Dokumentasjonskonferansen


Dokumentasjonskonferansen


Hvordan skape en dokumentasjonskultur på barneverninstitusjonene, som støtter opp om det pedagogiske arbeidet med barn, unge og familier?

I denne konferansen har vi et ønske om å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av dokumentasjon som et hjelpsomt verktøy for medarbeiderne som kan bidra til å styrke kvaliteten av innsatsen for den enkelte brukeren – barn, ung eller familie.

For å belyse dette temaet har vi invitert foredragsholdere fra forsknings- og praksisfeltet i både Norge og Danmark.

Flyer med praktisk informasjon og dagens programPresentasjon av konferansen

Påmelding til dokumentasjonskonferansen

Fyll ut skjemaet nedenfor og få plass på vår spennende konferanse