Dokumentation i pædagogisk praksis

Placeholder

Med DPU dokumentation sikres en målrettet pædagogisk indsats og praksis i hverdagen, der tager sit afsæt i DPU vurderinger. DPU dokumentation er et værktøj til institutioners pædagogiske arbejde med børn og deres udvikling i forlængelse af scoringer i Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse. Værktøjet er procesbaseret, da det fastholder fokus på udviklingsmålene- og planen for det enkelte barn imellem de løbende DPU-vurderinger.

DPU Dokumentation har dermed til formål at skabe overblik i hverdagen samt bidrage til at fremme samarbejdet pædagoger imellem og samarbejdet med forældre.

Mere viden om DPU dokumentation

DPU dokumentation er et IT-værktøj, der giver overblik og systematik i institutioners pædagogiske arbejde. Systemet er udviklet som et procesbaseret redskab institutioner kan benytte i det pædagogiske arbejde med det enkelte barns udvikling. Der er således tale om et system, der ikke kun har øje for dokumentation nu og her, men som også er opmærksom på den værdi, der er i dokumentation over tid. IT-systemet har en enkel navigation og høj brugervenlighed, der betyder, at al faglig personale nemt kan tilgå systemet og benytte alle funktioner, der er sat til rådighed. Uanset IT-færdigheder kan medarbejdere hurtigt oplæres og få indgående kendskab til programmets funktioner og fordele, således at der inden for kort tid kan påbegyndes dokumentation af den pædagogiske praksis.

DPU dokumentation bidrager blandt andet med at skabe overblik over daginstitutionernes daglige arbejde med det enkelte barns udvikling, herunder de daglige indsatser med afsæt i scoringer i DPU, handleplaner og fælles refleksioner i den pædagogiske praksis samt dokumentation af eventuelle indsatser og resultater for barnets forældre.

Ud over at fungere som dokumentation af en given pædagogisk praksis over for forældre, leverer systemet også dokumentation af indsatser og resultater over for forvaltningen. Således bidrager DPU dokumentation til at opnå en høj grad af gennemsigtighed i det pædagogiske arbejde, og denne gennemsigtighed kan ikke alene vise sig at komme den enkelte pædagog og institution til gode men også barnets udvikling.

Skab forbedringer med dokumentation i pædagogisk praksis

Når arbejdsgange- og metoder regelmæssigt dokumenteres, skabes et solidt udgangspunkt for kritisk og reflekterende gennemgang af den nuværende praksis. Med udgangspunkt i den foreliggende dokumentation af det pædagogiske arbejde kan der foretages en evaluering af arbejdsgangene og på denne baggrund tages stilling til, hvorvidt den eksisterende praksis skal foregå, som den hidtil har gjort, eller om kursen skal ændres.