Resultat, dokumentation og evaluering – alt samlet i SofusTEACH

Placeholder

Den bedste undervisning kommer ikke af sig selv. For at opnå undervisning af høj kvalitet er det nødvendigt at have et konstant fokus på ikke alene skolens generelle udvikling, men også på undervisernes faglige kompetencer.

Netop kompetencer udgør fundamentet for at opnå gode resultater, og derfor har det stor betydning, at der løbende foretages dokumentation og evalueringer af opnåede resultater – dette er den sikre vej til at højne kompetenceniveauet.

Hos Sofus har vi udviklet IT-systemet sofusTEACH, der med fokus på resultat, dokumentation og evaluering har til formål at understøtte den faglige læring.

Skab overblik over resultat, dokumentation og evaluering

Hos Sofus har vi udviklet IT-systemet sofusTEACH, fordi vi ved, hvor stor værdien af den enkelte medarbejder har for læringsmiljøer. Skoler, der benytter sofusTEACH, får en digital kortlægning af lærere og pædagogers faglige kompetencer. Denne kortlægning giver dokumentation af lærere og pædagogers indsatser, og resultater fremlægges i grafiske og overskuelige modeller.

SofusTEACH giver dokumentation ved at samle observationer fra undervisning og pædagogiske arbejde i en digital kortlægning. Ved at dokumentere praksissen i undervisning og andre pædagogiske sammenhænge opnås et samlet billede af medarbejdernes kompetencer. Når man kender til medarbejdernes kompetencer, er det muligt at arbejde målrettet med disse for at forbedre undervisningen og dermed opnå bedre resultater. Men sofusTEACH gør mere end at give overblik over dokumentation og resultater. SofusTEACH gør det tilmed nemmere at foretage konstruktive evalueringer, da god dokumentation af resultater er det bedste udgangspunkt for at forholde sig kritisk og reflekterende over for kvaliteten i undervisningen.

Alle tre elementer – resultat, dokumentation og evaluering – spiller således sammen og skaber en højere enhed. Til gavn for skolernes og elevernes faglighed.

Videreudvikling af det faglige potentiale

For at undgå niveaufald og i stedet sikre fremgang har det stor betydning, at lærere og pædagoger løbende stiller skarpt på egne kompetencer og ikke mindst på, hvor og hvordan de ønsker at forbedre sig.

Og dette hjælper sofusTEACH med. På baggrund af observationer og dialog giver SofusTEACH mulighed for at sætte konkrete mål – ikke alene hver for sig men også fælles.

Med konkrete målsætninger følger også en videreudvikling af det faglige potentiale. Der skabes et miljø, hvor man aktivt søger at forbedre sig selv og hinanden, og dette skaber de absolut bedste betingelser for at opnå forbedringer i det faglige arbejde på skoler.