Dagbogsprogrammet

Dagbogsprogrammet er et enkelt og brugervenligt redskab til dokumentation og effektmåling af praksis.

Om Dagbogsprogrammet

Dagbogsprogrammet er jeres enkle redskab til at sikre håndteringen af alt skriftligt arbejde, kommunikation og dokumentation vedrørende de børn, unge eller voksne, som I har ansvaret for. Via Dagbogsprogrammet kan I effektmåle og dokumentere jeres praksis på en nem, overskuelig og brugervenlig måde.

Alle medarbejdere – uanset IT-færdigheder – vil hurtigt kunne oplæres, og brugen af programmet vil være en enkel opgave. Dermed kan I bruge mere af jeres tid på de mennesker, som I gør en forskel for i hverdagen

Fleksibel opsætning

Dagbogsprogrammet henvender sig til en lang række forskellige målgrupper, både indenfor serviceloven og – beskæftigelsesindsatsen. På nuværende tidspunkt anvendes programmet i over 230 tilbud, hvoraf nogle af dem er dag- og døgntilbud indenfor Børn & Unge området, midlertidige og længerevarende botilbud for voksen/handicap samt bostøtte og mentorordning.

I samarbejde med jer ønsker sofus at understøtte jeres praksis med faglige løsninger, som er logiske og fleksible.

Fordele for døgn- eller dagtilbuddet

 • Dokumentation og effektmåling sikres på en enkel og overskuelig måde, som skaber sammenhæng i hverdagen
 • Nem indsamling og deling af viden
 • Medicinhåndtering sikres
 • Tilsynskrav om dokumentation af pædagogisk praksis efterleves
 • Der spares tid foran computeren
 • Sammenhæng skabes mellem kommunens handleplan og målsætninger for børn og voksne med særlig behov
 • Fælles sprog og kompetenceforståelse

Systematik i dokumentationen

Dagbogsprogrammet er udviklet med henblik på, at viden helt enkelt og fagligt logisk kan omsættes til handlingsrettet dokumentation.

Det centrale værktøj i denne proces er Udviklingsprofilen, som bygger på den procesbaserede dokumentationsstrategi og er udviklet i samarbejde med lektor og erhvervspsykolog Tina Andersen fra Organisationspsykologen.

Værktøjet understøtter det fagligt funderede og målrettede arbejde og sikrer en tydelig kobling mellem den daglige dokumentation og jeres målsætninger og evalueringer af børnenes/ borgerens trivsel og udvikling

Udviklingsprofilen giver jer muligheden for at arbejde systematisk med dokumentation og, ikke mindst, synliggøre, at jeres arbejde med barnets udvikling er fagligt forankret.

Integrationer ved Dagbogsprogrammet

 • Cpr. opslag via serviceplatformen med automatisk opdatering af børn og forældre
 • Opkobling til kommunelogin via ADFS
 • Direkte link til Min Medicin på præparater
 • Data-export til kommunernes interne BI

Sikkerhed er i højsædet

Sikring af sofussystemet

sofus overholder bestemmelserne i Persondataloven og de dertil hørende bekendtgørelser. Det vil i korte træk sige, at data skal opbevares og sendes sikkert, at adgangen til systemets data skal begrænses af brugernavne/adgangskoder, og at alt det, der sker i systemet, skal registreres. sofus er godkendt af Datatilsynet.

Sikker overførsel af data

Når du bruger sofus, sendes der personfølsomme data mellem din PC og Neticʼs servere over Internettet. For at undgå, at hackere kan opsnappe data undervejs, foregår overførslen af data gennem en særlig sikret dataforbindelse, en såkaldt 256 bit SSL-forbindelse, som er umulig for hackerne at trænge ind i.

Adgang og logning

For at få adgang til sofus skal man have et gyldigt brugernavn og en hemmelig adgangskode. Adgangskoden skal bestå af mindst otte tegn (tal og bogstaver), så man ikke kan gætte sig frem til den. Kunden kan også tilvælge 2 faktor autentifikation og ip begrænsning.

Interesseret i at høre mere om Dagbogsprogrammet?

Ønsker du at vide mere om programmet, hvad det koster at anskaffe eller at prøve det gratis, så kan du udfylde kontaktformularen, og så kontakter vi dig snarest muligt. Du er også velkommen til at ringe eller sende os en mail med navn og telefonnummer, så vil du snarest blive ringet op.

tue@sofus.dk

60 12 38 22

tue@sofus.dk

60 12 38 22

Spørgsmål & svar

Skal der installeres noget på min computer?

Nej, hvis du har en moderne browser - f.eks. Google Chrome, Firefox, Safari eller anden i en nyere version er du kørende

Kan jeg bruge programmet på tablet, iPad og smartphone?

Dagbogsprogrammet, sofusTEACH og DPU dokumentation er udviklet med responsivt design, hvor skærmbillederne indretter sig efter skærmstørrelsen. sofusMATCH fungerer fint på tablets og iPads, men er ikke optimeret til smartphones.

Skal jeg tage backup af det jeg skriver?

Nej, alt hvad du skriver i programmet bliver gemt hos vores hostingfirma - Netic A/S - som sørger for al sikkerhed, kryptering back up m.m.

Bliver der gemt noget på min computer?

Nej

Kan vi skrive rapporter i ICS skabelonen?

Hvis I bruger den rapportversion som vi udgav i 2016, kan I skrive i alle de originale skabeloner I vil

Kan vi selv oprette nye medarbejdere?

De medarbejdere, som er oprettet som administratorer i familieplejeorganisationen, kan oprette og slette medarbejdere.

Dagbogsprogrammet

DPU dokumentation