Sofus passer på jeres persondata

Hos Sofus er det vores fornemste opgave at passe på vores kunders data.

På denne side finder du

  • Revisionserklæring 
  • Vores standard databehandleraftale
  • Overblik over underdatabehandlere

Revisionserklæring

Sofus indhenter årligt en ISAE3000 erklæring.

Erklæringen udarbejdes af en uafhængig tredjepart vedrørende Sofus overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret samt indholdet af databehandleraftalen.

Standard databehandleraftale

Vi har gjort det let for jer at indgå en databehandleraftale med Sofus.

Du kan hente vores nuværende skabelon her

Overblik over underdatabehandlere

Nedenfor følger en skematisk angivelse af alle vores underdatabehandlere, inklusiv beskrivelse af deres respektive behandling, overførselsgrundlag og link til de bindende aftaler, vi har indgået med hver af dem.

For kunder som anvender Dagbogsprogrammet

Navn Land Beskrivelse af behandling
Netic A/S Danmark Netic anvendes til hosting af Døgndata applikationer og støttesystemer, samt backup.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.
Hetzner Online GmBH Tyskland Hetzner anvendes til hosting af Døgndata applikationer og støttesystemer, samt backup.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.
Scaleway S.A.S Frankrig Scaleway anvendes til hosting af Døgndata applikationer og støttesystemer, samt backup.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.
Heysender ApS Danmark Heysender anvendes som service for udsendelse af e-mails.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.
Compaya A/S Danmark

Compaya anvendes som service for udsendelse af SMS’er.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.

DataGruppen MultiMed A/S Danmark DataGruppen MultiMed anvendes til kommunikation mellem kunde og sundhedsvæsenet.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.

 

For kunder som anvender Sofus Match og Sofus Social

Navn Land Beskrivelse af behandling
Netic A/S Danmark Netic anvendes til hosting af Døgndata applikationer og støttesystemer, samt backup.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.
Hetzner Online GmBH Tyskland Hetzner anvendes til hosting af Døgndata applikationer og støttesystemer, samt backup.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.
Scaleway S.A.S Frankrig Scaleway anvendes til hosting af Døgndata applikationer og støttesystemer, samt backup.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.
Heysender ApS Danmark Heysender anvendes som service for udsendelse af e-mails.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.
Compaya A/S Danmark

Compaya anvendes som service for udsendelse af SMS’er.
Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.

 

Sikkerhed i højsædet

Sikkerhed i højsædet

Sikring af sofussystemet

sofus overholder bestemmelserne i Persondataloven og de dertil hørende bekendtgørelser. Det vil i korte træk sige, at data skal opbevares og sendes sikkert, at adgangen til systemets data skal begrænses af brugernavne/adgangskoder, og at alt det, der sker i systemet, skal registreres. sofus er godkendt af Datatilsynet.

Sikker overførsel af data

Når du bruger sofus, sendes der personfølsomme data mellem din PC og Neticʼs servere over Internettet. For at undgå, at hackere kan opsnappe data undervejs, foregår overførslen af data gennem en særlig sikret dataforbindelse, en såkaldt 256 bit SSL-forbindelse, som er umulig for hackerne at trænge ind i.

Adgang og logning

For at få adgang til sofus skal man have et gyldigt brugernavn og en hemmelig adgangskode. Adgangskoden skal bestå af mindst otte tegn (tal og bogstaver), så man ikke kan gætte sig frem til den. Kunden kan også tilvælge 2 faktor autentifikation og ip begrænsning.