Vores værdier

Hvorfor

Vi hjælper socialarbejdere med at give udsatte børn, unge og voksne et bedre liv

Hvordan

Med enkle og overskuelige programmer hjælper vi professionelle med redskaber, der fagligt giver mening

Hvad

Vi laver IT-programmer, der håndterer alt skriftligt arbejde og dokumenterer indsats og effekt

Historien om sofus

Sofus Døgndata er en IT-virksomhed, som blev grundlagt i 2009. Sofus tilbyder brugervenlige it-programmer til plejefamilier, dag- og døgninstitutioner samt kommuner der tjener det fælles formål at håndtere alt skriftligt arbejde, samt dokumentere indsats og effekt.

De første spæde skridt mod hvad der skulle ende med at hedde Sofus Døgndata blev allerede taget tilbage i 2002. Grundlæggeren Henrik Ernst, der dengang var forstander på en døgninstitution i Aarhus ville gøre op med håndskrevne rapporter i uoverskuelige ringbind, og i stedet implementere digitale løsninger. Herefter arbejdede Henrik i samarbejde med Klaus Roelsgaard med forskellige idéer samt udvikling af digitale løsninger til døgninstitutioner. Kerneværdierne var fastlagte: Troværdighed og hjælpsomhed skulle være i højsædet. Derudover skulle programmerne være baseret på erfaring fra fagfolk.

Meget vand er løbet gennem åen siden Sofus blev grundlagt tilbage i 2009. Og selvom Sofus Døgndata løbende arbejder på at optimere deres programmer, er de ligeledes på konstant udkig efter nye muligheder på det socialfaglige område.

Da Henrik Ernst sammen med Klaus Roelsgaard tilbage i 2002 tog de første skridt mod hvad der senere blev til Sofus Døgndata, var tankerne at erstatte ringbind og håndskrevne dokumenter med digitale løsninger. Henrik, der bl.a. har 15 års erfaring som forstander i på flere døgninstitutioner i Aarhus, så et potentiale i computerens voksende funktioner, men han manglede en person med fornødne it-kompetencer til at eksekvere idéerne. Denne person fandt Henrik da han på en fisketur med Klaus Roelsgaard delte sine idéer. Klaus, der tidligere har erfaring med IT inden for lægeverdenen, fik straks en idé til hvordan Henriks planer kunne eksekveres digitalt.

Herefter arbejdede Henrik og Klaus videre med udformningen af hvad der senere skulle ende med at hedde Sofus Døgndata. Henrik havde den faglige knowhow, mens Klaus havde de it-faglige kompetencer, og på den måde kompenserede de hinanden godt. Samtidig var den økonomiske vision krystalklar – Projektet skulle kunne finansiere den årlige skiferie for deres familier. Og det gjorde den. Herefter gik det relativt roligt frem til 2008, hvor nye vinde på familieplejeområdet satte Henrik Ernst i et skelsættende dilemma. Flere børn skulle nu i familiepleje, og i takt med de voksende krav til plejefamilierne ift. skriftlighed og rapporter på plejebørnene, så Henrik muligheden for at gøre det til sit fuldtidsarbejde. Henrik ville for alt i verden ikke risikere at sidde som gammel på et plejehjem og fortryde, at han ikke greb chancen da den bød sig. Så i en alder af 56 sagde Henrik sit job op, og satte sig for at gå all-in på Sofus Døgndata.

Henrik og Klaus fandt nogle programmører i deres netværk, som hjalp dem med selve udformningen af programmerne. Samtidig havde de en gruppe af plejefamilier som var med i processen, og ud fra egne erfaringer forklarede de hvilke funktioner, de gerne ville have. Sideløbende med udviklingen af plejefamilieprogrammet, gik de i gang med at opdatere det oprindelige dagbogsprogram til døgninstitutionerne til en webbaseret udgave.
Pludselig stod man med 2 færdigudviklede programmer til henholdsvis plejefamilier og døgninstitutioner, og Sofus Døgndata var en realitet.

Hvorfor navnet Sofus?
Det er ikke altid nemt, når der skal findes et navn til en virksomhed, og det var det heller ikke da Sofus tilbage i 2009 skulle døbes. For selvom der var mange bud op og vende, kom svaret af sig selv, da der på en tavle under overskriften ”Hvad laver vi?” stod ”Socialfaglige Udviklingssystemer”. Dette var naturligvis en abstrakt beskrivelse, men ikke desto mindre dannede det ved forkortelse navnet; Sofus. Tilmed er navnet Sofus af græsk oprindelse, og betyder ”Den Kloge”. Navnet var som skræddersyet til virksomheden, og der var ikke længere tvivl om, hvad virksomheden skulle hedde: Sofus Døgndata.

Kerneværdier
Hos Sofus Døgndata har man lige siden den spæde start haft kerneværdierne; Troværdighed og Hjælpsomhed. Troværdighed forstået på den måde, at kunderne hos Sofus ikke kun køber et IT-program, men også en både faglig og menneskelig troværdighed.

”Vi er der for kunderne, når de har brug for det”.
– Henrik Ernst

Hjælpsomhed kommer i forlængelse af troværdigheden, fordi at kunderelationen er den primære drivkraft hos Sofus. Her bestræber man sig på at have en support i særklasse, og hvor kunderne aldrig må tøve med at tage kontakt, ikke bare med problemer, men også hvis man ønsker en faglig sparring.

”Vi synes det er skægt at have tætte relationer til vores kunder. Man får en personlig relation til kunderne, som er både spændende og sjov, og som afspejler hvem vi er.”
– Henrik Ernst.

Hvad bringer fremtiden?
Hos Sofus bestræber man sig på at være i konstant udvikling. Dette gør man både fordi, at det er spændende, men også fordi at Sofus med den samlede faglighed og erfaring på området kan dække nogle af de huller, som ikke er dækket. 
Senest tog Sofus et stort skridt, da man i september 2019 oprettede en afdeling i Oslo, og netop udvidelsen til Norge er et eksempel på, at man ikke hviler på laurbærrene.

”Det er ikke billigt at starte op i et nyt land, men det skal prøves, og så er vi tilbage til det princip, at jeg ikke vil stå tilbage om mange år og fortryde, at jeg ikke gjorde det da jeg havde chancen”.
–Henrik Ernst.

I skrivende stund har Sofus Døgndata 240 institutioner som benytter sig af Dagbogsprogrammet, mens de har aftaler med 15 kommuner, som anvender sofusMATCH, der vedrører familieplejeområdet. I kulissen bliver der ud over de løbende optimeringer til ovenstående programmer ligeledes arbejdet på benhårdt på nye og brugbare programmer til det socialfaglige område.