Møt folkene bak Sofus

Med nesten 80 års samlet erfaring innen barnevern brenner vi for å hjelpe sosialarbeidere med å gi sårbare barn, unge og voksne et bedre liv. 

Administrerende direktør, sofus Danmark og Norge

Martin Lyngby Hansen

Martin begynte å jobbe innen feltet først som pedagog ved en døgninstitusjon for 22 år siden, og deretter som leder i en barnehage.

Han ønsket å jobbe for Sofus for å kunne bruke sin innsikt og erfaring til å utvikle et spesialistsystem for å hjelpe sosialarbeidere med å skape bedre utviklingsmuligheter for utsatte barn og unge i samfunnet.

“Jeg har alltid hatt en sterk drivkraft for å hjelpe utsatte barn og unge til et bedre liv.”

Faglig konsulent

Tue Overgaard Sørensen

Tue er utdannet pedagog og har arbeidet med utsatte barn, unge og voksne i 21 år som familieterapeut ved familieinstitusjon, samt poliklinisk tilsyn.

I Sofus jobber han som familiekonsulent hvor undervisning og veiledning er sentrale deler av arbeidshverdagen.

“Det å jobbe i Sofus gir meg muligheten til å omsette min kompetanse til et fagsystem som kan bidra til økt trivsel for ansatte og innbyggere. Der er en stor motivasjon for meg.”

Daglig leder, sofus Norge

Eva Kristine Støre

Eva har 16 års erfaring fra barnevern i Danmark og Norge som saksbehandler og teamleder i førstelinjetjenesten. I tillegg var hun fagutvikler på en barneverninstitusjon.

Hun brenner for å ha barnet i fokus og dette var avgjørende for at hun begynte i Sofus i 2019.

“Min overbevisning er at vi kan hjelpe medarbeiderne til å løse dokumentasjonsoppgaven lettere og av høyere kvalitet med et godt fagsysstem. Dermed kan de enklere utføre jobben sin for å skape en bedre hverdag for barna.”

Faglig Konsulent

Hanne Beedholm Rasmussen

Hanne har lang fartstid og har jobbet som sosialrådgiver med barn og ungdom i 35 år, blant annet som leder på fosterhjemsområdet.

«Vi har noen fantastiske produkter som er med på å kvalifisere arbeidet til innbyggerne som bruker produktene våre.»

Faglig konsulent

Mai-Britt Brunbjerg

Mai-Britt er utdannet sosialrådgiver med 18 års erfaring innen barne- og familieområdet som myndighetsrådgiver, familiekonsulent og fagkoordinator innen familieomsorgen.

Hun har i tidligere jobber brukt sofus, både fra medarbeider- og ledersiden, og har erfart hvor lett tilgjengelig og støttende systemene er.

«sofus brenner for å støtte godt sosialt arbeid, akkurat som jeg selv gjør.»

Lege

Klaus Roelsgaard

Klaus er grunnlegger av sofus og er ansvarlig for digital sikkerhet og kontrakter. Klaus jobber også som lege med oppgaver innen helse og digitalisering.

Utvikler

Morten Husted Lochmann

Morten har bakgrunn som både førskolelærer, matematikkkonsulent og nå utvikler i sofus. For han er programmering ensbetydende med å være kreativ og finne gode løsninger.

«Jeg elsker å lære nye ting som samtidig kan utgjøre en forskjell for barna, ungdommene og fagpersonene som jobber innen det sosialfaglige området.»

Utvikler

Sven Pedersen

Sven er del av utviklingsavdelingen i sofus hvor han har vært med siden starten for 13 år siden.

God brukervennlighet og sikkerhet står høyt oppe på prioriteringslisten når han og teamet utvikler sofus-systemene.

«Sofus var et så spennende projekt jeg bare måtte være med i.»

CTO

Benjamin French

Benjamin har bakgrunn som IT-ingeniør og ble en del av sofus for 6 år siden. Her får han det beste av begge verdener: å jobbe med noe han interesserer seg for og som er givende.

«I sofus kan jeg kombinere min lidenskap for programmering med å jobbe med noe meningsfylt.»

Utvikler

Pavel Novak

Pavel har jobbet som utvikler i sofus i 6 år, med en drivkraft om å frigjøre tiden sosialarbeidere bruker på administrativt arbeid til kjerneoppgavene.

«sofus utvikler programvare som hjelper folk til å gjøre det "sure" registreringsarbeidet lettere og på den måten forhåpentligvis bidra til å frigjøre tid til det andre "ekte" arbeidet.»

Utvikler

Daniel Svane

Daniel ble en del av sofus for 5 år siden. Hans drivkraft og motivasjon for å jobbe i sofus er å utvikle gode produkter som bidrar til at barn og unge får god behandling.

«Jeg vil være med på å skape det beste produktet for barn og beboere i omsorgstilbud, og sikre at de får best mulig behandling.»